De huidige toestand die ons zorgen zou moeten baren

Keuze van de Belgische regering en van het volk

In het artikel “Zéér mager akkoord voor de Belgische bevolking” (op mijn andere site waar ik een nieuwsoverzicht te brengen) klaag ik de erbarmelijke functie van onze Belgische regeringen aan die meer dan eens woordbreuk afgeleverd hebben de laatste jaren.

Het is dat niet vast houden aan gedane beloften dat bij vele mensen het vertrouwen in de regeringen heeft ondermijnt. Niet te verwonderen dan ook dat de laatste jaren bij de verkiezingen de opkomst alsmaar lager wordt. Vele burgers vragen zich af waarom ze zouden gaan stemmen als er toch niets verandert en als er toch geen rekening wordt gehouden met hun keuze.

En die keuze, bij de meerderheid van de bevolking, schuift alsmaar meer op naar politieke partijen van het rechtse front. Die verschuiving doet zich niet enkel in onze contreien voor. Na de Zwarte Zondag in België traden er nog heel wat verschuivingen op naar uiterst rechts in meerdere landen rondom ons, maar ook in Amerika waar het Trumpisme een ware vloedgolf van rechts-extremisme teweeg bracht.

Woede of verzet

Tea Party-protestbijeenkomst in Washington, DC

Men kan stellen dat het een vorm van woede of verzet tegen de standaard regeringen is, die maakt dat er een beweging op gang is gekomen die zich in de VS heeft opgesmukt als christelijk fascisme, waarbij de politieke stroming uitgaande van de Teaparty en van Trump het fascisme probeert te verenigen met kerkelijke, doorgaans streng conservatief protestantse uitgangspunten, en verder al heel wat terrein heeft gewonnen op het conservatief rooms-katholieke in Hongarije, Polen, Zweden, Italië, Bulgarije en Frankrijk met populaire politieke partijen, en wellicht ook de macht zal veroveren in de Republiek Tsjechië, waar de inflatie en stijgende energiekosten het aantal mensen in armoede hebben verdubbeld. Andere politici willen dan weer mensen doen geloven dat de kerk de schuldige is van alle oorlogen en ongelijkheid in de wereld en dat wij beter het geloof uit onze wereld zouden bannen en ons richten op het geld verdienen zonder onze tijd te verliezen aan godsdiensten.

Toenemende armoede

De PS en Groen duwden een stevige besparing op de ambtenarenpensioenen (188 miljoen om te beginnen) van tafel, waarna premier De Croo de fiscale trofee van links – de verhoging van de effectentaks – in de prullenmand wierp.

Met een waslijst aan maatregelen gaat de federale regering er prat op dat ze de begroting opnieuw in veiliger wateren brengt tegen het einde van deze legislatuur, maar als men er beter op toe kijkt lijkt het maar ‘een fluitje van een cent’. In realiteit blijven de overheidsfinanciën een zorgenkind, door een dalende groei, stijgende rentes en onzekere antwoorden op de vergrijzing en de te lage werkzaamheidsgraad.

Job of werk onzekerheid, onvoldoende inkomen om voedsel te kopen of om de verwarmingskosten te kunnen betalen, duwen meerdere mensen verder in de armoede, maar doet hen ook walgen van hen die aan de top staan en het grote geld laten rollen waar het niet nodig is.

Ook hier in België horen wij meer en meer over mensen die hun facturen niet meer kunnen betalen, kinderen die zonder ontbijt en met een lege brooddoos in de klas toekomen of geen schoolboeken hebben omdat ze het niet kunnen betalen.

In West Europa, waar de mensen het eigenlijk nog niet zo slecht hadden, zien wij dat de rekeningen voor energie en voeding duizelingwekkend hoog zijn geworden en voor velen niet meer betaalbaar zijn. Door de impact van de inflatie en de aanhoudende bevriezing van de lonen zijn die laatste in vrije val. Erg genoeg zijn er dan nog bepaalde werkgeversorganisaties en politici die ijveren om de grote bedrijven hun winsten te laten oplopen zodat zij hier in België zouden blijven, omdat het voor hen toch al zulk een laag belastingsparadijs is.

Economische crisis

Terwijl de westerse landen miljarden dollars pompen in een oorlog bij volmacht in Oekraïne op het ogenblik dat hier een economische crisis woedt en de inkomensongelijkheid schrijnender is dan ooit, durven politici onbeschaamd allerlei beloften maken waarvan ze weten dat ze ze toch niet gaan houden of waarvan ze denken dat de volgende regering in 2024 er dan wel komaf zal mee maken. Het met de grootbedrijven samenwerken lijkt voor hen de beste oplossing om hun plaats te verzekeren en om de oorlogsmachine goed te doen draaien.

De laatste jaren hebben wij in België de middenklasse sterk zien verarmen en kan zich nu een ‘bankroet van de liberale klasse’ voor doen. De gewone man kan slechts toe zien hoe er een waanzin van de permanente oorlog en uitbreiding van de NAVO is, de geldbeluste handelsakkoorden verder worden bedongen, dit terwijl de uitbuiting van de werkers door globalisering verder kan doorgevoerd worden. Door alsmaar besparingen trachten door te voeren en het neoliberalisme aan de kaak stellen, duwen ze de mensen almaar meer naar het extreemrechtse kamp.

Geschiedenislessen

Wij moeten de lessen leren uit de geschiedenis waar wij in het begin van vorige eeuw ook een economische crisis zagen en in meerdere landen, met in bijzonderheid Duitsland, het zaad werd gezaaid voor een totaal extreem rechts regime dat wij liever niet meer zien opduiken.

Ook moeten wij beseffen dat fascisme eigenlijk nooit weg geweest is. Sinds enkele jaren zien wij het trouwens terug aangroeien en zelfs opduiken op plaatsen waar men het niet dadelijk zou verwachten. Het geloof in de traditionele vormen van regerings- en democratische beslissingen is vervlogen.

Fascisme

Het fascisme was een succes in 1939, merkt Peter Drucker op, niet omdat de mensen geloofden in al die complottheorieën en leugens, maar hoewel zij ze doorprikten.

Het fascisme kon gedijen ondanks

“een vijandelijke pers, vijandelijke radiouitzendingen, vijandelijke cinema’s, een vijandelijke kerk en een vijandelijke regering, die onvermoeid wees op de nazileugens, de inconsistentie, de onbereikbaarheid van de nazibeloften en de gevaren en waanzin van de weg die zij insloegen.”

En hij voegde eraan toe dat

“niemand een nazi zou geweest zijn als de voorwaarde een rationeel geloof in de nazibeloften was geweest”.

Nieuwe fascisten

QAnon vlag met het Q logo en de prominente slogan van de beweging “Where we go one, we go all”, op een Second Amendment rally in Richmond, Virginia, in 2020.

Net als in het verleden spelen de nieuwe fascisten in op emotionele verlangens, vertolken zij de gevoelens van verlatenheid, waardeloosheid, wanhoop en vervreemding bij de bevolking. Ze beloven onmogelijke mirakels. Net als QAnon flansen ze bizarre complottheorieën in elkaar. Maar zij beloven vooral wraak op een heersende klasse die de natie heeft verraden. Zo ook zijn de Socialistische Partij Open VlD en Groen in het verdomhoekje geraakt bij velen omdat zij onvoldoende voor de mensen en het milieu optraden.

Historicus Hett definieert de nazi’s als

“een nationalistische protestbeweging tegen de globalisering”.

Volgens hem is de opmars van het nieuwe fascisme gestoeld op een gelijkaardige uitbuiting door de wereldwijde ondernemingen en oligarchen. Dat is een niet te onderschatten of weg te moffelen feit. De mensen voelen dat anderen onterecht hun leven beheersen en hen met hun macht willen onderdrukken of klein houden. Zij willen eerst en vooral weer controle over hun leven, al was het maar om de verantwoordelijken, de zondebokken, te straffen voor hun ellende.

Bedriegende regeringen

Mensen hebben ook wel door hoe de regering hen in de luren wil leggen. Benzine zit niet in de gezondheidsindex, waardoor de accijnsverlaging de index niet afremt, maar de prijsstijgingen daar ook geen indexverhoging teweeg brengen. Ook de stookoliecheque van 200 euro komt niet in de gezondheidsindex, enkel de verlaging van de btw op gas. En in welke mate gaat de regering daar woord houden, denken de mensen terecht, daar ze al zo veel beloofd hebben, waar niets van terecht gekomen is.

De mensen begrijpen ook niet waarom er geen hogere importtarieven op Russische olie- en gas worden geheven. Dan ontvangt de staat extra middelen die ze kan inzetten in de energietransitie. Op die manier moet Poetin meebetalen aan de energietransitie en wordt hij zelf gestraft voor wat hij zelf heeft veroorzaakt. Rusland ziet haar strijd met Oekraïne als een tegen het “collectieve Westen”. Vanuit Westers perspectief lijkt de massale aanvoer van militaire steun uit het Westen te werken en lijkt het alsof Oekraïne terug terrein aan het terugclaimen is. Maar wij zien ook wel dat het een oorlog is die niet vlug zal afgelopen zijn. Om die reden verwachten de mensen ook degelijke maatregelen die hen voor die lange tijd zullen ondersteunen om door die moeilijke periode te komen.

Geld voor gas en olie

Hoe men het draait of keert, heeft de Russische Federatie het geld van olie en gas nodig. Hiervoor kiezen ze dan ook liever olie en gas te verkopen aan een lagere prijs als het moet, dan helemaal niets te verkopen. Hiervan zou europa dan ook moeten gebruik maken maar

‘De belangrijke voorwaarde is wel dat alle landen in de wereld moeten meedoen, zodat Rusland geen andere keuze heeft dan te verkopen aan partijen die stevige importheffingen opleggen’.

De bevolking van West Europa ziet hoe de Europese Unie lang aarzelt om degelijke maatregelen te treffen en hoe de eigen nationale regering ook de riek niet durft boven te halen om alle mest overboord te gooien.

Belgische State of the Union

Met de ‘State of the Union’ die premier Alexander De Croo heeft gegeven, waarbij de minister beweert dat het volgens hem gaat om meer dan crisisbeleid, krijgen wij als burgers toch geen bevredigende maaltijd opgediend.

Dat het land in volle crisis geen nood heeft aan een grote shocktherapie, maar een regering die werkt, die niet te veel show verkoopt en resultaat haalt, mag dan wel waar zijn, maar dan horen wij toch duidelijke resultaten van die werking te zien.  En daar laat de regering wel steken vallen.

Niet alles is echter slecht. Positief mag vermeld worden dat het structureel tekort  bij de start van Vivaldi in 2020 4,3 procent van het bbp bedroeg, terwijl het in 2024 moet afklokken op 3,2 procent.

‘1,1 procent beter in een crisisperiode’,

aldus De Croo.

Nog steeds is er een enorm tekort aan ingevulde werkplaatsen, ook al zijn er nog heel wat mensen op de werklozensteun. De activiteitsgraad is slechts 1,5 procent hoger komen te liggen. Het aantal werkhervattingen lag de voorbije 2 jaar 40 procent hoger en voorspellingen voor 2022 spreken van 78.000 mensen die zullen teruggekeerd zijn naar de arbeidsmarkt. Volgens de premier is dat het resultaat van zorgvuldig beleid.

Geen shocktherapie, maar resultaat van hard werken.’

Hij wil ons doen geloven dat dit begrotingsdebat niet de laatste grote afspraak in het parlement zal zijn. Er komen namelijk nog hervormingen aan, zoals op het vlak van veiligheid en justitie, fiscaliteit, de gezondheidsshift, enzovoort, beloofde de premier.

De vorige regering klopte op iets meer dan 4 jaar tijd af op 2,9 procent in een economisch relatief stabiele periode. Wij zijn 2 jaar weg en zitten op de helft van dat resultaat.’

De Croo prees daarbij het werk van de socialistische vicepremiers Pierre-Yves Dermagne (PS) en Frank Vandenbroucke (Vooruit).

In ieder geval zullen becrijven volgens de minister kunnen voelen hoe de regering hen ook tegemoet is gekomen.  2 miljard gaat naar de verlenging van de eerdere steunmaatregelen. De bedrijven krijgen 1 miljard aan patronale bijdragen kwijtgescholden op de verhoging van de loonkosten die hen in januari te wachten staat.

De werkgevers zijn niet misnoegd, met de aandacht voor de verslechterende concurrentiepositie van ons land, al zijn de werkgeversorganisaties, zoals gewoonlijk, nog niet tevreden en vinden dit onvoldoende Er zitten ook enkele bijkomende belastingen in, al ligt het zwaartepunt bij banken en multinationals.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is ervan overtuigd dat haar afroming niet afwijkt van de Europese verordening, die in een hoger plafond voorziet, maar ook nationale uitzonderingen toelaat. Experten vrezen echter dat het een moeilijke rit wordt.

Donderdag om 15.15 uur staat de vertrouwensstemming geprogrammeerd. Door het lange debat zal er geen vragenuurtje plaatsvinden.

+

Voorgaande

 1. Premies en opvang voor armen
 2. Eigendomsrecht, welvaarttaks en waardigheidsrecht
 3. Druk op ouderen
 4. België en toenemende armoede in Europa
 5. Breivik geen enkeling
 6. Virussen van onze maatschappij
 7. De getuigen bij Pauw zijn bekende uit dezelfde hoek
 8. De politicus en schaamte
 9. Om de hoek loerende censuur in Verenigd Koninkrijk
 10. Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 3 Blokkerende Walen
 11. Voor hen die blanco willen stemmen
 12. Markten en hun reflexiviteit.
 13. Deep South
 14. Theekransje slaagt er in land te gijzelen

++

Aanvullend

 1. Een regering die maar geen stappen wil nemen om haar burgers dure energierekening te verlagen
 2. Hoe pakken Nederland, Frankrijk en Duitsland de energiefactuur aan
 3. Kan er niet wat extra geld gedrukt worden
 4. Niet enkel hogere energie prijzen
 5. Energie besparende maatregelen
 6. Als Frankrijk de prijzen aan de pomp kan verlagen, waarom België niet?
 7. Dominante, gedomineerde en volksklasse
 8. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #2
 9. Omarm secularisatie. Beschouw kerken als culturele instellingen. In ruil voor subsidie kunnen ze hun politiek-maatschappelijke claim op de samenleving inruilen
 10. Politici die trachten het geloof in de privesfeer te duwen of uit de maatschappij te bannen
 11. Met christenen flirtende politici
 12. De mensen achter de coronaprotesten
 13. De peperbus van nonkel Miele (14): VS wil oorlog in Oekraïne
 14. Stemronde in coronatijd voor Nederlanders
 15. Nederlandse jongeren willen verandering
 16. Welke politieke partij is het meest duurzaam?
 17. Wie kunnen wij vertrouwen
 18. Vivaldiregering houdt vooral van Vivaldis Lente
 19. Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording
 20. Nog nooit was de Solidariteit zo groot.
 21. Vrede en de Dialoog
 22. Stolpersteine voor Antwerpen en een nieuwe naam voor een groot dok
 23. Zéér mager akkoord voor de Belgische bevolking

+++

Gerelateerd

 1. Prof.Verhellen (2): “Kunnen blikken meer kwetsen dan een vuistslag?”
 2. Twintig jaar geleden: twee stukken over het fascisme
 3. De peperbus van nonkel Miele (19): herdenking overwinning op fascisme-nazisme

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Armoede, Economie, Financiën, Geschiedenis, Nieuws en politiek, Waarschuwingen, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to De huidige toestand die ons zorgen zou moeten baren

 1. Pingback: 10 jaar na het Jaar van de armoede | Marcus Ampe's Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.